Internet

Mapa pokrytia

Mapa pokrytia je orientacná. Dostupnosť cieľového miesta záleží od obhliadky. 

 

 

Pripojenie pre domácnosti

Program Rýchlosť pripojenia Mesačná platba Zriaďovací poplatok
HOME 10Mbps 10 Mbps / 2 Mbps 9,96 €

podľa obhliadky/dohody *

HOME 15Mbps 15 Mbps / 4  Mbps 11,62 €

podľa obhliadky/dohody *

Program Rýchlosť pripojenia Mesačná platba Zriaďovací poplatok
HOME+ 16Mbps 16 Mbps / 4 Mbps 9,96 €

podľa obhliadky/dohody *

HOME+ 32Mbps 32 Mbps / 8  Mbps 11,62 €

podľa obhliadky/dohody *

 

Program Rýchlosť pripojenia Mesačná platba Zriaďovací poplatok Zriaďovací poplatok pri 24 mesačnej viazanosti Bonus
FLAT 64Mbps 64 Mbps / 32 Mbps 9,96 € 20,- €

0,- €

-
FLAT 150Mbps 150 Mbps / 100 Mbps 9,96 € 20,- €

0,- €

TV zadarmo**

Program FLAT je určený pre bytové domy a radové výstavby s minimálnym počtom užívateľov 5. Pri každom programe je uvádzaná rýchlosť smerom k užívateľovi (download) a smerom od užívateľa (upload) postupne. Maximálna agregácia je 1:10 (minimálna rýchlosť pripojenia je 1/10 z maximálnej). V čase od 6:00 do 23:59 je rýchlosť prijímania veľkého objemu dát potlačovaná, v záujme zachovania dostatočnej kvality pri štandardnom prehliadaní „WWW“ stránok a minimalizácie vplyvu agregácie. Pokročilá QoS (Quality of Service) uplatňovaná na linke klienta vyhodnocuje záťaž v reálnom čase, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť zahltenia jediným zariadením a zabezpečuje plynulý chod aj pri súčasnom pripojení viacerých členov v rámci domácnosti.

Programy sú vyhradené pre fyzické osoby – nepodnikateľa, výhradne pre členov domácnosti.

 

Pripojenie pre firmy

Program Rýchlosť pripojenia Mesačná platba Zriaďovací poplatok
BUSINESS 16Mbps 16 Mbps / 8 Mbps 16,6 €

podľa obhliadky/dohody *

BUSINESS 32Mbps 32 Mbps / 16 Mbps 24,6 €

podľa obhliadky/dohody *

Program BUSINESS je určený pre menšie firmy, s nenáročnými požiadavkami na prenosovú rýchlosť do siete internet. Maximálna agregácia je 1:3 (minimálna rýchlosť pripojenia je 1/3 z maximálnej).

 

PROFI - Profesionálne pripojenie pre firmy

Program je určený pre náročné spoločnosti, prípadne spoločnosti s väčším počtom užívateľov. Prenosová rýchlosť  nepodlieha agregácii. Ponuka na vyžiadanie.

 

 

Pokrytie: Iľanovo, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Palúdzka, Pavlova Ves, Demänovská Dolina, Lazisko, Svätý Kríž, Žiar

 

Obvyklá ročná dostupnosť prístupových bodov je 99.9% < 100%. Všetky programy sú uvádzané bez viazanosti, s výpovednou dobou 1-mesiac (ak nie je uvedené/dohodnuté inak). Bližšie informácie o dostupnosti jednotlivých programov je možné získať telefonicky alebo e-mailom.

 

V prípade, že má klient uzatvorenú zmluvu na služby z predchádzajúcich cenníkov a má záujem o využívanie aktuálnych služieb, je potrebné posúdiť jeho súčasnú technológiu, na základe ktorej technik určí, či je zmena programu možná.

 

Upgrade starých účastníckych prípojok v pásme 2.4GHz na novšie, umožnujúce vyžšie prenosové rýchlosti je v pripade záujmu bezplatný.

 

 

*

Výška zriadenia záleží od technickej a technologickej náročnosti, určenej pri obhliadke cieľového miesta. V zriaďovacom poplatku je zahrnutá hrubá montáž. Obhliadka je bezplatná.

**

TV zahŕňa „základný programový balík“, prístup k sledovaniu TV z mobilných aplikácií a PC. V prípade záujmu o set-top-box, je potrebné jeho zakúpenie podľa aktuálneho ceníka.

 

Ďalšie poplatky:

Neoprávnená reklamácia 15 €
Znovupripojenie z dôvodu neuhradenia platby 15 €
Výjazd servisného vozidla 0.4 €/km
Písomné vystavenie upomienky 3 €
Vystavenie papierovej faktúry a zaslanie poštou 1.5 €
Plánovaný servisný zásah /každá začatá polhodina/ 10 €
Konfigurácia sietí, serverov a služieb /hodina/ 30 €
Verejná IP adresa 3 € / mesiac

Všetky uvedené ceny sú  koncové.

Všeobecné obchodné podmienky

Technická špecifikácia

Cenník